O projekcie

Uczniowie Gimnazjum nr 6 im. Zesłańców Sybiru w Toruniu biorą udział w bieżącym roku szkolnym w programie edukacyjnym „Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.

Program stanowi integracyjną część wieloletniego projektu cyklicznego „Oblicza dialogu”. Zorganizowany jest przez  Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tematyka w roku szkolnym 2015/16: „Źródła wiary. Rola świętych ksiąg w kulturze i religii”.

Strona www projektu.